​NWO heeft aan drie onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen een Vidi-beurs toegekend. Het gaat om Sarthak Misra (Biomaterialen), Guido Krenning (Pathologie) en Morris Swertz (Genetica). De beurzen zijn bedoeld om een eigen, vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep op te bouwen. Een Vidi-beurs bedraagt maximaal 800.000 euro.

Sarthak Misra: SAMURAI (Steering Actuated Probes for Targeted Interventions)

Sondes worden vaak in de diagnostiek gebruikt en voor de afgifte van medicijnen. Deze doorgaans starre instrumenten missen vaak hun doel, hetgeen resulteert in complicaties. SAMURAI zal flexibele, robotisch aangestuurde sondes ontwikkelen die lastige locaties in het lichaam kunnen bereiken, waardoor zowel het patiëntcomfort als de klinische resultaten worden verbeterd.

Guido Krenning: Identiteitscrisis in een falend hart

Hartfalen wordt veroorzaakt door verlittekening van het hart. Cellen uit de bloedvaten van het hart dragen bij aan deze verlittekening door een verandering van identiteit. De onderzoekers hebben een eiwit gevonden dat deze identiteitswisseling door bloedvatcellen remt. De onderzoekers gaan kijken of activatie van dit eiwit hartfalen kan stoppen.

Morris Swertz: Scalable ‘big data’ methods towards personalized genome diagnostics

Nieuwe ‘NGS’ technieken kunnen alle DNA-variaties nu in één keer meten. Helaas blijven diagnoses achter want genetische labs verdrinken in al deze data; vroeger werd maar één gen per keer getest. Dit project ontwikkelt patiëntgeoriënteerde technieken om sneller en beter schadelijke mutaties te vinden voor ‘personalized whole genome’ diagnostiek.​

De Vidi-beurs

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na het promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Met een Vidi kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen. NWO selecteert de Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. Landelijk werden in deze ronde 87 van de 572 aanvragen gehonoreerd.​