Diversiteit moet je ‘doen’. Dat weet onze decaan en neurowetenschapper Marian Joëls als geen ander. Voor haar inzet voor gendergelijkheid in hersenonderzoek en het opzetten van netwerken en cursussen voor vrouwelijke wetenschappers is zij 26 augustus geëerd met de ALBA-FKNE Diversity Prize 2021.

Laura Andreae, voorzitter van het ALBA Network: ‘Het idee achter deze prijs is niet alleen om fantastische bijdragen aan het bevorderen van diversiteit onder de aandacht te brengen, maar ook om de hele gemeenschap te inspireren en ons allemaal eraan te herinneren dat we via al onze acties verandering tot stand kunnen brengen.’

Onvermoeibaar

Andrew Lin voorzitter van de ALBA-FKNE Diversity Prize Committee: ‘Professor Joëls heeft zich vele jaren onvermoeibaar ingezet om vrouwen in de neurowetenschappen naar voren te schuiven, bijvoorbeeld door de ongelijke verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke sprekers op het FENS Forum aan te pakken en zich hard te maken voor evenwichtigere genderverhoudingen bij benoemingen voor leiderschapsfuncties.’

Gelijke kansen

Als UMCG weten we dat we baanbrekende vooruitgang in onderzoek, zorg en onderwijs en opleiden, alleen waarmaken als we het beste van alle werelden weten te verbinden. We streven daarom naar een diversiteit aan medewerkers en naar een omgeving waar mensen zichzelf kunnen zijn en gelijke kansen krijgen.