Het UMCG gaat met behulp van big data onderzoek doen naar het sneller herkennen en behandelen van hart- en vaatziekten. Met een digitale tweeling van jezelf kun je in de toekomst inzicht krijgen in de gezondheid van je eigen hart.

MyDigi​Twin

Het onderzoek MyDigiTwin, dat onder leiding staat van prof. dr. Pim van der Harst, wil mensen een digitale tweeling van zichzelf laten bouwen. Dit gebeurt door middel van kunstmatige intelligentie met gegevens die afkomstig zijn van honderdduizenden mensen. Zo’n digitale tweeling kan mensen in de toekomst helpen om preciezer te weten wat de kans is op hart- en vaatziekten. En kan iemand motiveren om te kiezen voor een gezonde levensstijl. 

Van der Harst: “We maken een platform waar mensen een digitale tweeling van zichzelf kunnen bouwen. Ze gebruiken daarvoor hun eigen gezondheidsgegevens én die van mensen die meedoen aan grote, langdurige gezondheidsonderzoeken. Dat kan vrij eenvoudig, via een app op je mobiel. Daarmee krijg je inzicht in de gezondheid van je eigen hart en het effect van veranderingen in leefstijl daarop.”​

Publiek-private samenwerking

Het onderzoek is een van de vier Big Data-onderzoeken die worden gefinancierd door de topsector Life Sciences & Health, NWO, ZonMW, de Hartstichting en het ministerie van VWS. In totaal hebben zij ruim 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de vier innovatieve onderzoeken. Daarnaast voorziet het Nederlandse eScience Center ieder project van ondersteuning door eScience Research Engineers. Wetenschap en bedrijven werken samen én stemmen af met burgers, patiënten en zorgprofessionals.

Partners in dit onderzoek zijn: UMC Utrecht, University of Twente, Erasmus MC, Siemens Healthineers Nederland N.V., HartKlinieken, Drimpy, Harteraad, HartNet Noord-Nederland, Huisartsenpraktijk Waardenburg, Mijnhuisarts BV, Hartstichting, NL Heart Registration, Heartlife Klinieken, Niped, Gezondheidsplein Middelstum, NL Healthcare Institute, The Story Network, RTRN, Menzis, Novartis Pharma B.V., Bayer B.V. en Sanofi-Aventis NL B.V.​​