Als je weet dat het voor sommige patiënten hun laatste kerst is, dan wil je dat die zo mooi mogelijk is. Als de mussen nog van het dak vallen beginnen de geestelijk verzorgers van het UMCG daarom al met de voorbereidingen voor de kerstviering. ‘Dit jaar laten we speciaal een kerkorgel komen en geven we de Fonteinpatio een kathedraalachtige sfeer', vertelt geestelijk verzorger Adri Spelt.

De kerstviering wordt dit jaar anders dan anders. De viering is ten eerste niet op kerstavond, maar een dag eerder omdat het Roder Jongenskoor dan kan komen optreden. ‘Daar azen we al jaren op, want zij brengen de ultieme kerstsfeer’, vertelt Adri Spelt, die de dienst met zijn collega Ruth Hartog gaat leiden. Ook staan er meer muziek en liederen op het programma want de viering wordt een soort Festival of Lessons and Carols. ‘Dat is een kerstviering die ze honderd jaar geleden in Cambridge hebben bedacht. Ze wilden een viering maken die iedereen zou aanspreken en dat is gelukt want het sloeg meteen enorm aan. De koormuziek, de sfeer van een kathedraal, dat roept iets op bij mensen. In Nederland is het nu ook heel populair', weet Adri. 

Voor een prikkie 

De viering is net als andere jaren in de Fonteinpatio. Die wordt mooi aangekleed en er komt een podium zodat iedereen de koorleden in hun mooie rode soutanes en witte koorhemden, goed kan zien. ‘Voor een prikkie kunnen we een digitaal kerkorgel huren, die wordt vanuit Ede hier naartoe gebracht', zegt Adrie. ‘Door het hoge plafond van de Fonteinpatio klinkt het straks vast net alsof je in een kathedraal bent.’ 

Ernstig zieke patiënten 

Patiënten en hun naasten, medewerkers met familie, vrijwilligers en buurtbewoners, iedereen is welkom om de viering bij te wonen. Vaak komen er wel zo'n 500 man. Om alles in goede banen te leiden, zijn er naast de geestelijk verzorgers die de dienst leiden, altijd twee andere collega's die de hele organisatie op zich nemen. Adri: ‘Die regelen bijvoorbeeld dat er na afloop voor iedereen drinken met wat lekkers klaar staat, dat vrijwilligers patiënten halen en brengen, en er verpleegkundigen zijn voor het geval patiënten tijdens de dienst zorg nodig hebben. Want er komen ook heel ernstig zieke patiënten. Voor sommigen is het hun laatste kerst.’  

Zacht gesnik 

De vieringen roepen altijd emoties op. Dat merkt Adri tijdens de diensten, dan hoort hij regelmatig zacht gesnik, en na afloop als mensen komen napraten: ‘Sommigen willen alleen even vertellen hoe ze het vonden, anderen willen graag hun verhaal doen. Als ik merk dat iemand behoefte heeft aan een gesprek, noteer ik de naam en zoek ik die patiënt later die week op de verpleegafdeling op.’ 

Week van weemoed 

Voor veel patiënten en hun naasten is de periode tussen kerst en oud en nieuw een beladen tijd. Voor de geestelijk verzorgers zijn het drukke dagen. ‘Ik noem het de week van weemoed', zegt Adri. 'De sfeer is anders. Alles komt tot stilstand waardoor je tijd hebt voor reflectie en dat kan patiënten heel verdrietig maken. Ze kunnen met ons over hun gevoelens praten en de verpleegkundigen bieden steun. Samen proberen we er het beste van te maken.’ 

De kerstviering is zaterdagavond 23 december (dus niet kerstavond!) om 19.30 uur in de Fonteinpatio. Iedereen is welkom.