Centra slaan handen ineen voor excellente dwarslaesierevalidatie in Noordoost- Nederland

​Om betere zorg te kunnen bi​eden aan patiënten met een dwarslaesie in Noordoost-Nederland hebben vier revalidatiecentra besloten de handen ineen te slaan.

Reeds bestaande samenwerkingsafspraken worden gezamenlijk geïntensiveerd. Daarmee ontstaat een goed samenhangend revalidatienetwerk in de vier noordelijke provincies. Het gaat om UMCG Centrum voor Revalidatie in Haren/Groningen, Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede, Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag en Vogellanden in Zwolle.

In Nederland heeft de patiëntenvereniging (Dwarslaesie Organisatie Nederland) een eigen zorgstandaard ontwikkeld. Hierbij gaat het om de "juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plaats". Dicht bij huis waar dat kan, centraal waar dat moet om reden van complexe problematiek. Door het bundelen van de krachten zijn de vier instellingen in staat hieraan tegemoet te komen voor wat betreft eerste revalidatiezorg, de vervolgrevalidatie en de nazorg.

In de eerste fase van dwarslaesierevalidatie gaat het om een zeer complexe intensieve hulpvraag die intensieve en gespecialiseerde behandeling vraagt. Deze revalidatiezorg wordt geboden door UMCG Centrum voor Revalidatie (volwassenen) in Haren/Groningen en Roessingh, Centrum voor Revalidatie (volwassenen en kinderen) in Enschede.

In de tweede fase gaat het om adequate vervolgrevalidatie waarbij ook dicht bij huis goede dwarslaesiezorg wordt aangeboden. Naast de bovengenoemde centra wordt deze zorg ook aangeboden door Revalidatie Friesland (Beetsterzwaag) en Vogellanden (Zwolle). Deze laatste twee centra kunnen altijd terugvallen op de expertise van de twee gespecialiseerde centra in Enschede en Haren/Groningen. Gezamenlijk bieden de vier centra specialistische nazorg aan dwarslaesiepatiënten in de vier noordelijke provincies.

De instellingen hebben afspraken gemaakt over de eerste fase van dwarslaesierevalidatie, de vervolgrevalidatie en de nazorg. Daarnaast hebben zij afgesproken nauw samen te werken op het terrein van kennis-uitwisseling, opleiding, wetenschappelijk onderzoek, netwerkontwikkeling en gezamenlijke belangenbehartiging.