Het UMCG gaat in cassatie bij de Hoge Raad over een langlopend vraagstuk rond een groep promovendi. Het UMCG hoopt dat dit tot meer duidelijkheid voor alle betrokkenen gaat leiden.

Er is onduidelijkheid over hoe een groep MD/PhD-promovendi gezien moet worden. Zij promoveerden onder de regelgeving van het door de minister van O&W vastgestelde Besluit experiment promotieonderwijs. De kernvraag is of zij zijn te beschouwen als (promotie)student of als werknemer? 

Besluit experiment promotieonderwijs  

Eind 2015 trad het Besluit experiment promotieonderwijs in werking. Het doel ervan was om het aantal promoties in Nederland te vergroten en daarmee een impuls te geven aan het wetenschappelijke klimaat in Nederland. Het UMCG onderschreef deze doelstellingen. Vanaf het begin zijn daarom vele jonge, talentvolle onderzoekers in het UMCG in staat gesteld volgens dit Besluit promotieonderzoek te doen. 

Het leidde inderdaad tot een toename van het aantal promovendi en van het aantal promoties in het UMCG. Volgens het Besluit is uitgangspunt dat iedereen die promotieonderzoek doet onder een opleidingsovereenkomst valt. Net zoals dat in nagenoeg alle andere landen het geval is. 

Arbeids- of opleidingsovereenkomsten? 

Het MD/PhD-traject is een speciaal programma waarbij excellente medische studenten tegelijk promoveren en hun opleiding tot arts afronden. Aan de rechter is de vraag voorgelegd of hun opleidingsovereenkomsten met terugwerkende kracht zijn aan te merken als arbeidsovereenkomsten. Verschillende rechters hebben hier inmiddels verschillend over geoordeeld. In mei van dit jaar oordeelde het Hof dat sprake was van arbeidsovereenkomsten. Eerder kwam de kantonrechter tot de conclusie dat het hier om opleidingsovereenkomsten gaat.  

Het UMCG hoopt dat de procedure bij de Hoge Raad ertoe bijdraagt dat er duidelijkheid komt voor het UMCG en de groep MD/PhD-promovendi. Voor beiden is een lastige situatie ontstaan die het UMCG graag opgelost ziet. 

Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof en de al langer bestaande onduidelijkheid hierover, gaat het UMCG in cassatie.