Het UMCG Transplantatiecentrum heeft in 2023 een recordaantal harttransplantaties uitgevoerd. Het aantal van 24 harttransplantaties is een verdubbeling vergeleken met 2022.

Verder zijn er vorig jaar in het UMCG 83 levers getransplanteerd, waarvan een recordaantal van 21 levende donor levertransplantaties. Daarnaast zijn er 44 longtransplantaties en 172 niertransplantaties verricht; 92 hiervan waren met een levende donor. Ook is er een recordaantal van 365 hoornvliestransplantaties gedaan.

Een tweede verjaardag

Achter iedere transplantatie zit een persoonlijk verhaal. Dat van een patiënt met een aangeboren afwijking, iemand die een ziekte heeft waardoor een orgaan steeds slechter functioneert, of iemand die plotseling heel erg ziek is geworden.

Voor alle getransplanteerden geldt dat ze door het nieuwe orgaan weer perspectief hebben gekregen. Op een ‘normaler’ leven met minder pijn en beperkingen. Of gewoonweg op leven, omdat leven met hun ‘oude’ orgaan niet meer ging. Veel transplantatiepatiënten omschrijven hun transplantatiedatum als hun tweede verjaardag, of het begin van hun nieuwe leven.

Nieuwe techniek zorgt voor meer harttransplantaties 

Zeer in het oog springend is het grote aantal harttransplantaties. Een belangrijke innovatie hierbij was de mede in het UMCG ontwikkelde ‘heart in a box’-techniek. Hierbij wordt het stilstaande hart van een overleden donor buiten het lichaam in een speciale perfusiemachine geplaatst waar het weer gaat kloppen na toevoer van zuurstof en bloed. Vervolgens wordt het hart getransplanteerd. Eerder kon alleen een hart worden gebruikt van een hersendode donor. 

Volgens UMCG-thoraxchirurg Michiel Erasmus zijn de resultaten van deze nieuwe techniek veelbelovend: ‘We kunnen hiermee meer harten geschikt maken voor transplantatie. Dat is hard nodig, want door het tekort aan donorharten sterven er jaarlijks mensen op de wachtlijst. In Nederland gebeurt de helft van de harttransplantaties nu op deze manier.’ In het UMCG ging het hierbij in 2023 om 11 harttransplantaties.

Levertransplantaties nu overdag te plannen

Een bijzondere ontwikkeling was er in het UMCG ook op het gebied van de levertransplantaties. Uit onderzoek dat in het UMCG is gedaan blijkt dat levers veel langer in een perfusiemachine bewaard kunnen worden. Het veel langer bewaren van donorlevers leidt niet tot mindere kwaliteit van de donorlevers en was voor de ontvangers even veilig. Daardoor zijn levertransplantaties veilig uit te stellen tot de volgende ochtend. Als eerste ziekenhuis ter wereld past het UMCG gekoelde orgaanperfusie toe om levertransplantaties standaard overdag te plannen. 

Levertransplantatiechirurg Vincent de Meijer vertelt dat er nog twee bijkomende voordelen blijken te zijn: ‘Tijdens de nachtdienst zijn minder teams nodig, en je hebt fittere operatieteams overdag. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van alle direct betrokkenen.’

Donoren

Achter elke transplantatie zit ook het verhaal van een donor. Zonder hen zouden we al die transplantatiepatiënten dat perspectief niet kunnen geven. Een donor kan iemand zijn die is overleden en zijn organen heeft afgestaan. Of iemand die bij leven een nier of een deel van de lever afstaat. Aan een naaste, maar soms ook aan een onbekende ontvanger. 

Het UMCG heeft grote waardering voor de donoren en hun nabestaanden.