640.000 euro subsidie voor onderzoek naar effect interventie multiprobleemgezinnen

Onderzoekers van de afdeling Sociale Geneeskunde van het UMCG, hebben van het GAK een subsidie van €640.000 gekregen voor onderzoek naar de effectiviteit van een interventie voor multiprobleemgezinnen. De interventie is een combinatie van (onderdelen van) reeds bestaande interventies waarvan de effectiviteit nog niet is vastgesteld of ontbreekt. Doel van de interventie is multiprobleemgezinnen helpen hun problemen op te lossen en hun participatie en zelfredzaamheid te vergroten. Het doel van het onderzoek is het beoordelen van de effecten van de interventie voor multiprobleemgezinnen ten opzichte van reguliere hulpverlening. Gedurende vijf jaar gaan de onderzoekers de interventie in zes gemeenten in heel Nederland evalueren De studie start in maart 2014.