Tijdens de sluiting van de basisscholen heeft 11 procent van deze jonge kinderen niet gespeeld met kinderen buiten het eigen gezin. Daarnaast begreep 1 op de 3 ouders de lesstof van groep 8 vaak niet. Dit blijkt uit het Lifelines Corona-onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. Het geeft inzicht in hoe ruim 2.000 gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd de periode van thuisonderwijs zijn doorgekomen.
spelende kinderen op schoolplein

Veel bezorgdheid

Bij kinderen die niet meer bij andere kinderen spelen, is de gezondheid vergelijkbaar met die van andere kinderen. Wel heeft een deel van hun ouders een kwetsbare gezondheid. Toch is ook de groep ouders met een goede gezondheid bezorgder dat zijzelf of hun kinderen ziek worden: 16 procent van deze ouders is strenger voor zichzelf dan de geldende overheidsmaatregelen voorschrijven, in vergelijking met 3 procent van de andere ouders.

Initiatiefnemer van het onderzoek Lude Franke licht toe: “We zien in de cijfers en in de Corona Barometer dat Noord-Nederlanders gedurende de pandemie wisselend reageren op de ontwikkelingen en maatregelen. Sommigen nemen de maatregelen langzamerhand minder serieus, maar wij zien ook een groep mensen die juist strenger is geworden voor zichzelf en anderen, met de consequentie dat ouders besluiten dat hun kinderen niet meer met andere kinderen mogen spelen.”

Ouders voor de klas

De meeste ouders begrepen de lesstof van hun kinderen op de basisschool goed. Groep 8 is echter een uitzondering: 20 procent van de ouders met een HBO- of universitaire opleiding begreep de lesstof vaak niet. Van de ouders met een MBO-opleiding is dit 39 procent. Mannen gaven vaker aan de lesstof van groep 7 en 8 goed te begrijpen, terwijl vrouwen juist de lesstof van kinderen in groep 1, 2 en 3 beter begrepen en konden uitleggen.

Frustratie en veerkracht

Er zijn ook andere duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen: mannen raakten minder gefrustreerd door het thuisonderwijs, terwijl vrouwen er veel vaker een goede ervaring mee hadden. Ook konden zij beter schakelen tussen de rol van leerkracht en de rol van ouder, en konden zij als leerkracht beter omgaan met kinderen in verschillende groepen. Ook de grootte van het gezin speelt een rol. Van de ouders met één kind gaf 9  procent aan vaak gefrustreerd te zijn door het thuisonderwijs, bij ouders met drie of meer kinderen is dit slechts 2 procent.

Meer resultaten van het Lifelines Corona-onderzoek