Publiekslezing Corona: effect op het welbevinden van Noord-Nederland

Na herstel van de acute ziekte van COVID-19 houdt een deel van de mensen aanhoudende klachten. Het is onduidelijk wat de oorzaken en gevolgen van deze klachten zijn voor de persoon en de maatschappij, en hoe de zorg daarop een antwoord kan bieden. Om te komen tot betere zorg is meer zicht nodig op hoe vaak aanhoudende klachten na COVID-19 voorkomen, welke klachten dat zijn, wie er risico lopen, en welke mechanismen bijdragen aan de klachten.

In het Lifelines Corona cohort-onderzoek is daarom een onderzoek gestart naar het beloop van 23 lichamelijke klachten gedurende de pandemie. Tussen april 2020 en augustus 2021 hebben ruim 75.000 Lifelines deelnemers vragenlijsten ingevuld en hebben we gevraagd van welke klachten ze last hadden. Ruim 5.000 van deze deelnemers kregen ergens in deze periode COVID-19. 
In deze presentatie worden de klachten van deze mensen in de maanden na COVID-19 vergeleken met hoe ze zich voelden voordat ze COVID-19 kregen, en met de klachten van mensen die nooit COVID-19 hebben gehad. We zullen laten zien hoeveel mensen langdurige klachten hebben na COVID-19 en welke klachten dit dan zijn. In vervolgonderzoek zullen we kijken naar risicofactoren en mechanismes.

Sprekers:

  • Prof. dr. Lude Franke
  • Prof. dr Judith Rosmalen

Meer lezingen

Op de pagina over de Medische Publieksacademie vindt u het hele programma voor het voorjaar 2022.